Študentská pôžička

Portfólio služieb v bankových a nebankových inštitúciách je dnes naozaj bohatý. Medzi pestrým výberom rôznych druhov pôžičiek dnes nájdeme aj špeciálnu formu úveru pre študentov, inak nazývanú aj študentská pôžička. Tento druh pôžičky môže žiadať väčšina absolventov. Aké sú konkrétne podmienky pre získanie tejto pôžičky?

Jej podmienky pre získanie

Prvou a najpodstatnejšou podmienkou pre získanie študentského úveru je to, že žiadateľ o úver musí byť študentom vysokej školy, či už denného alebo externého štúdia. Túto podmienku musí žiadateľ pri žiadosti deklarovať potvrdením o návšteve školy. Ďalšou podmienkou je to, že žiadateľ musí mať trvalý pobyt na Slovensku. V prípade, ak teda študent študuje v zahraničí a trvalo žije na Slovensku má právo žiadať o študentskú pôžičku.
Študentská pôžička si okrem toho vyžaduje aj ručenie treťou stranou, teda väčšinou rodiča študenta, prípadne iného známeho, ktorý je ochotný ručiť za tento druh úveru. Tieto podmienky sú však určite zanedbateľné v pomere výhodnosti tohto typu úveru.Kde si môže študent dobre požičať

Pôžička je v súčasnosti poskytovaná väčšinou bánk, ktoré aktívne pôsobia na Slovenskom trhu. Mimo nich však tento druh pôžičky poskytuje aj Študentský pôžičkový fond, ktorý každému žiadateľovi, ktorý vyhovie podmienkam pre získanie úveru poskytuje študentskú pôžičku vo výške 332-1328 €.
Výška úroku v tomto prípade je pevná a to len 3% p.a. počas celej doby splácania pôžičky. Dĺžka splatnosti je maximálne 10 rokov.
Je v ponuke aj niekoľkých nebankových inštitúcií, ktoré lákajú študentov na tento typ úveru taktiež pomerne výhodnými podmienkami a nízkym úrokom.

Jej výhody, zápory

  • + nízke úroky, dlhá doba splatnosti
  • + študent môže splácať pôžičku až po nástupe do zamestnania
  • + žiadateľ nepotrebuje potvrdenie o stálom príjme
  • - potreba ručiteľa

Požičať si dobre

Doba splácania

Cena a úroky pôžičky

Podmienky, ručenie, typ pôžičky

Cena pôžičky

RPNM (ročná percentuálna miera nákladov pôžičky) je sumár všetkých ročných nákladov. RPNM neobsahuje a je k dôležité prirátať ešte úrokovú mieru a tým dostaneme celkovú ročnú cenu pôžičky.